DE GROENE WALVIS

de-groene-walivsMet het onderzoeksproject De Groene Walvis willen wij gaan onderzoeken of het verwarmen van woningen en bedrijven in de dorpen Graft-de Rijp met lokaal gemaakte waterstofgas uit groene energiebronnen haalbaar en betaalbaar is.

WAAROM

Fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkolen zijn vandaag de dag nog altijd de bron van de meeste energie die we verbruiken. Het gebruik van deze fossiele energiebronnen is niet alleen erg schadelijk voor het milieu, het is ook slecht voor onze gezondheid. De uitstoot van CO2 is dermate groot dat het klimaat verandert en de aarde opwarmt. Deze klimaatverandering heeft grote gevolgen: de zeespiegel stijgt, we hebben steeds vaker te maken met extreem weer en de kans bestaat dat plant- en diersoorten uitsterven. De energietransitie, het massaal overstappen op duurzame, onuitputtelijke energiebronnen, moet de CO2-uitstoot en die klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan.

SAMEN NAAR SUCCES

Om van dit onderzoeksproject een succes te maken is het noodzakelijk naar alle relevante aspecten te kijken. De groene energievoorziening moet voor iedereen haalbaar zijn. Participeren van bewoners en bedrijven is cruciaal. Een impactvol project als De Groene Walvis is voor en met de gemeenschap.

EN NU CONCREET

Om van dit onderzoeksproject een succesvolle oplossing in het verduurzamen van onze eigen leefomgeving te maken en als één Graft-De Rijp mee te helpen in de energietransitie moeten er veel plannen gemaakt worden. Wij hebben steun van de bewoners nodig, hulp en expertise van energieleveranciers en netbeheerders en ondersteuning van overheden en financiële instellingen.

Alle informatie en de stappen die gezet moeten worden om dit project te realiseren staan op de website van De Groene Walvis. Hier vind u ook het volledige tussenrapport en de veelgestelde vragen over het verwarmen met waterstof en wat de omschakeling van aardgas naar waterstof voor bewoners kan gaan betekenen.

Uw vragen kunt u direct aan De Groene Walvis sturen via info@degroenewalvis.com

De Groene Walvis installatie

Afbeelding 1: Schets van de zijaanzicht van de mogelijke waterstof productie installatie.