Per 1 april 2021 is de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoosregeling) vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Voor onze EC betekent dit dat het zonneproject van Stoop-Taam gedurende de looptijd onder de oude Regeling Verlaagd Tarief blijft vallen en dat nieuwe zonneprojecten onder de nieuwe SCE regeling vallen.

Regeling Verlaagd Tarief

Energie Coöperatie Graft - De Rijp is gebaseerd op de voordelen die de zogenaamde postcoderoosregeling, of eigenlijk de “Regeling Verlaagd Tarief”, biedt. Dit is een wettelijk voorziening waarbij leden van energiecoöperaties in aanmerking komen voor een aanzienlijke korting op de energiebelasting. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. 

De kern van de postcoderoos in onderstaand plaatje is het postcodegebied waar feitelijk de productie-installatie staat (waar de zonnepanelen liggen). De blaadjes zijn de direct omringende postcodegebieden.

PCR_regelingBron: www.hieropgewekt.nl


Deelnemers in een postcoderoosproject hebben recht op een verlaging van het tarief van de energiebelasting op elektriciteit. Dit kan oplopen totdat u helemaal geen belasting meer betaalt op uw persoonlijke energierekening. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. 

DE POSTCODEROOSREGELING (PCR)

Particuliere kleinverbruikers (tot een maximum van 10.000 kWh en een elektriciteitsaansluiting met een capaciteit tot en met 3 x 80 ampère) investeren via de coöperatie in een duurzame elektriciteitsinstallatie. De coöperatie verkoopt de duurzaam opgewekte stroom aan een energieleverancier naar keuze. 

Om de belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren op de energierekening van een lid, heeft een energieleverancier gegevens nodig over het aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit een productie-installatie. 

PCR Graft De RijpPCR_1483

Bij een productie-installaties in postcode 1483 (De Rijp), kunnen de inwoners van de volgende dorpen deelnemen:
 • 1464 Westbeemster
 • 1483 De Rijp 
 • 1484 Graft
 • 1485 Noordeinde 
 • 1487 Oost-Graftdijk 
 • 1843 Grootschermer 

 

PCR ZuidschermerPCR_1846

Bij een productie-installaties in postcode 1846 (Zuidschermer), kunnen de inwoners van de volgende dorpen deelnemen: 
 • 1489 De Woude 
 • 1486 West – Graftdijk 
 • 1488 Starnmeer 
 • 1844 Driehuizen 
 • 1846 Zuidschermer 
 • 1847 Zuidschermer 

 

 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) is een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit.

Vervanger fiscale regeling verlaagd tarief

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling). Met deze subsidieregeling worden energie coöperaties gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

Hoe werkt de subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie uitgekeerd wordt in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stelt de overheid per type installatie basisbedragen vast wat het basisbedrag is het per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin aangevraagd wordt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. De EC heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt de EC minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt de EC meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

SCE subsidie uitgelegt

Budget

Het budget voor de subsidieregeling SCE in de openstellingsperiode 2021 is 92 miljoen euro. Voor de jaren na 2021 volgt er jaarlijks een nieuwe openstellingsronde. De regeling staat open tot 1 april 2026. Budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. 

Postcoderoos

De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten woonachtig of gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos. Het postcoderoosgebied wordt bepaald door de postcodekaart van Nederland. 

Meer informatie over deze regeling:

Rijksdienst voor ondernemend Nederland: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Hier Opgewekt: Kerndossier Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking en veel gestelde vragen

 

Lid worden en/of participeren?

Wilt u informatie over de huidige en toekomstige projecten van de Coöperatie ontvangen en wilt u (nog) geen participaties aankopen. Stuur een e-mail met uw naam en adresgegevens naar administratie@energiegraft-derijp.nl. Het lidmaatschap kost slechts 25,- per jaar.

Wilt u meer informatie over de Coöperatie download dan de algemene informatie brochure.

Wilt u ook participeren in de Coöperatie?

Ga dan naar ons deelnemersportaal en schrijf u in. Meer informatie over participeren vindt u hier.