Zonneproject De Rijp: Het dak van Autobedrijf Leo BorstProject LB 01
Voor dit project geldt de Postcoderoos regeling niet. Het project is middels subsidie, inleg van participanten en leningen die inmiddels afbetaald zijn. De Coöperatie is eigenaar van de panelen. De financiële situatie is nogal ingewikkeld. Met Autobedrijf Ronald Groot en Autoschadebedrijf/Spuiterij De Rijp is contractueel vastgelegd hoeveel stroom tegen welk tarief aan deze bedrijven geleverd zal worden. In perioden dat de zonnepanelen meer dan de afgesproken hoeveelheid stroom opleveren, wordt dit overschot tegen de op dat moment geldende tarieven verkocht aan het elektriciteitsbedrijf. Stroomtekorten op andere momenten worden aangevuld door de inkoop van kWh bij het energiebedrijf. Winst op dit project gaat na aftrek van kosten als winstuitkering naar de participanten van de Coöperatie, verlies komt ten laste van de reserves van Energie Graft-De Rijp.