Energie Coöperatie Graft - De Rijp

De Coöperatie stelt zich als doel om de energietransitie van “grijs” naar volledig “groen”  voor zoveel mensen mogelijk te maken. Dit kunnen wij alleen doen als wij kijken naar de wensen van de bewoners en de haalbaarheid en betaalbaarheid van de projecten.

Momenteel is een aantal zonnepaneelprojecten in ontwikkeling met tussen de 1.500 en 2.000 zonnepanelen. De toekomst bestaat echter niet alleen uit zonnepanelen. Daarom kijkt de Coöperatie ook naar de mogelijkheden om deel te nemen in de hele energieketen. Van het adviseren over energiebesparende maatregelen tot toekomstige (groene) energieneutrale oplossingen als waterstof. Altijd met de doelstellingen uit het klimaatakkoord als leidraad.

Samen zetten wij de eerste stappen op weg naar een energieneutraal Graft - De Rijp. 

Wat wil Energie Graft-De Rijp?

Ontzorgen: 
We maken het u gemakkelijk en goedkoop. U vult de benodigde formulieren in en wij regelen de rest. Van inkoop tot installatie en onderhoud. 

Verduurzamen:
Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen de energietransitie, van “grijs” naar volledig “groen” mogelijk kunnen maken.

Besparen:
  • Een energiebelastingvoordeel door gebruik te maken van de Postcoderoosregeling.
  • U ontvangt de opbrengst uit verkoop van de opgewekte zonne-energie.
  • Door grootschalige inkoop kunnen wij scherpe tarieven realiseren.

Nieuws

De uitbraak van het coronavirus en de bijbehorende lockdowns zorgen ervoor dat meer Nederlanders hun woning hebben verduurzaamd. 56 procent van de Nederlanders wil zonnepanelen op zijn huis plaatsen.

Lees verder

Waterstof is een energiedrager en een duurzame brandstof die onder andere kan worden ingezet in de industrie, voor mobiliteit en in de gebouwde omgeving. Ook kan waterstof een systeemfunctie vervullen binnen het energiesysteem zelf, bijvoorbeeld bij de omzetting van elektriciteit naar gas.

Lees verder

De politieke partijen zijn sterk verdeeld over wat de toekomst moet zijn van de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen. Zo wil de VVD vasthouden aan de afbouw, maar de SP hier juist volledig van afzien.

Lees verder