Als lid heeft u de mogelijkheid om mee te praten over het ‘wel en wee’ van de coöperatie. Eénmaal per jaar is er een jaarvergadering voor de leden. Naast melding van de stand van zaken komt ook het financiële verslag en de goedkeuring daarvan ter sprake. De stukken voor de vergadering worden aan alle leden digitaal toegezonden en zijn op verzoek ook in papieren vorm beschikbaar.

Het lidmaatschap kost € 25,00 per jaar (2020). De hoogte van het lidmaatschap wordt voor ieder jaar vastgesteld tijdens de ledenvergadering.

 

AANSPRAKELIJKHEID LEDEN

Coöperatie Energie Graft - De Rijp is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Dit houdt in dat de leden uitgesloten zijn van aansprakelijkheid: de leden dragen niet bij in een tekort van de coöperatie.

Wilt u informatie over de huidige en toekomstige projecten van de Coöperatie ontvangen en wilt u (nog) geen participaties aankopen. Schrijf u dan in via het project Lidmaatschap in de portal.