Coöperatie

Energie Graft-De Rijp is een coöperatie. Een coöperatie is een vereniging met het doel gemeenschappelijke belangen te behartigen door middel van een onderneming. De participanten zijn samen eigenaar van deze onderneming en controleren deze op democratische wijze. De Energie Coöperatie Graft-De Rijp is opgericht op 18 maart 2019.

Deelname:
Je kunt lid zijn en je kunt participant zijn van Energie Graft-De Rijp. Lid word je van de vereniging, en daarmee toon je je betrokkenheid bij het onderwerp. Leden-participanten nemen deel aan de onderneming door een aandeel te kopen in het bezit van de onderneming. Zij “investeren” dus in de onderneming, en krijgen bij winst een uitkering naar rato van hun investering. Ook kunnen zij aanspraak maken op de belastingvoordelen die voortvloeien uit hun investering.

Hoe je lid kunt worden, of hoe je participant vind je onder "Contact" in het uittrekmenu onder het kopje "Over ons".

Bestuur:
Het bestuur van Energie Graft – De Rijp wordt gekozen door de leden-participanten en bestaat anno augustus 2023 uit de volgende mensen:

Wim Heine, voorzitter
Roswitha Smit, secretaris
Rico Jonk, penningmeester
Mart Leek, lid
Bart Valom, aspirant-lid

Financiële structuur:
Om haar werk te kunnen doen heeft Energie Graft-De Rijp geld nodig, werkkapitaal. Dat werkkapitaal komt van verschillende bronnen:

-        De leden betalen jaarlijks contributie. In 2023 is die € 30 per jaar.
-        De participanten, dat zijn de deelnemers aan het zonnepanelenproject, betalen éénmalig een bedrag dat afhangt van het aantal zonnepanelen dat ze willen hebben: zij investeren in het zonnepanelenproject.

(Overigens betekent dat niet dat je dan “eigen” zonnepanelen hebt. Je bent gedeeltelijk eigenaar van alle zonnepanelen van het desbetreffende project. Een voorbeeld: als je 10 participaties gekocht hebt in een project waar de Coöperatie in totaal 1000 zonnepanelen heeft geïnstalleerd, ben je voor 1% eigenaar van al deze zonnepanelen).

-        Energie Graft-De Rijp verkoopt de opgewekte stroom direct (dus zonder tussentijdse opslag) aan energiemaatschappij Greenchoice.

De energiemaatschappij betaalt de Coöperatie hiervoor de inkoopsprijs van stroom van dat moment van de dag.  Die wisselt voortdurend, afhankelijk van het aanbod van energie.

Waar geeft de Coöperatie het geld aan uit?

-        Inkoop, installatie en onderhoud van de zonnepanelen, verzekering
-        Huur van de daken waarop de panelen gelegd zijn
-        Organisatie- en ondernemingskosten, waaronder het in stand houden van reserves
-        Winstuitkering aan de participanten.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden-participanten over de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Ook wordt een voorstel voor de begroting voor het komende jaar aan de leden voorgelegd. Zie ook de diverse jaarrekeningen onder het kopje “Ledenpagina” in de menubalk.

Daarnaast doet het bestuur een voorstel welk deel van de winst opgenomen wordt in de reserves, en welk deel als winstuitkering naar de leden-participanten gaat. Een externe accountant controleert jaarlijks de financiën.

Wat zijn de financiële voordelen voor de participanten?
Naast de genoemde winstuitkering is dat de teruggave van de Energiebelasting + BTW over de door de participant bij de eigen energiemaatschappij afgenomen stroom. Zie hiervoor ook onder het kopje “Zonnepanelen” in de menubalk.