... but Wind and Solar Energy Keep Growing.
The renewable-energy business is expected to keep growing, though more slowly, in contrast to fossil fuel companies, which have been hammered by low oil and gas prices.

Lees verder

GroenLeven bouwt in Oosterwolde het grootste zonnepark van Friesland, terwijl het lokale elektriciteitsnet eigenlijk te weinig capaciteit heeft.

Lees verder

Om te zorgen dat Nederland in 2050 een duurzaam energiesysteem heeft, spelen zonnepanelen een grote rol.

Lees verder

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2019, vergeleken met een jaar eerder, met 16 procent gegroeid naar 181 petajoule (PJ). 

Lees verder

Waarom moeten wind- en zonneparken voor de helft eigendom worden van burgers?

Lees verder

In de voorlopige concept-RES (Regionale Energiestrategie) van de energieregio Noord-Holland Noord staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten.

Lees verder
<< <
Pagina 2 van 3
 > >>