Zonnepanelen op je dak is een goede investering. En dat blijft het, óók als de salderingsregeling vanaf 2023 wordt afgebouwd.

Lees verder

In 2019 is in Nederland 18 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder.

Lees verder

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015).

Lees verder

Op 28 juni heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en zijn we begonnen met de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Lees verder
<< <
Pagina 3 van 3
 > >>