Coöperatie Energie Graft - De Rijp

De Coöperatie stelt zich als doel om de energietransitie van “grijs” naar volledig “groen”  voor zoveel mensen mogelijk te maken. Dit kunnen wij alleen doen als wij kijken naar de wensen van de bewoners en de haalbaarheid en betaalbaarheid van de projecten.

Momenteel is een aantal zonnepaneelprojecten in ontwikkeling met tussen de 1.500 en 2.000 zonnepanelen. De toekomst bestaat echter niet alleen uit zonnepanelen. Daarom kijkt de Coöperatie ook naar de mogelijkheden om deel te nemen in de hele energieketen. Van het adviseren over energiebesparende maatregelen tot toekomstige (groene) energieneutrale oplossingen als waterstof. Altijd met de doelstellingen uit het klimaatakkoord als leidraad.

Samen zetten wij de eerste stappen op weg naar een energieneutraal Graft - De Rijp. 

Wat wil Energie Graft-De Rijp?

Ontzorgen: 
We maken het u gemakkelijk en goedkoop. U vult de benodigde formulieren in en wij regelen de rest. Van inkoop tot installatie en onderhoud. 

Verduurzamen:
Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen de energietransitie, van “grijs” naar volledig “groen” mogelijk kunnen maken.

Besparen:
  • Een energiebelastingvoordeel door gebruik te maken van de Postcoderoosregeling.
  • U ontvangt de opbrengst uit verkoop van de opgewekte zonne-energie.
  • Door grootschalige inkoop kunnen wij scherpe tarieven realiseren.

 

Nieuws

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2019, vergeleken met een jaar eerder, met 16 procent gegroeid naar 181 petajoule (PJ). 

Lees verder

Waarom moeten wind- en zonneparken voor de helft eigendom worden van burgers?

Lees verder

In de voorlopige concept-RES (Regionale Energiestrategie) van de energieregio Noord-Holland Noord staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten.

Lees verder