Project_ST3A_05

De meeste aandacht van de Coöperatie gaat uit naar de Zonnepanelenprojecten. Tot kortgeleden mochten op de daken in het historisch centrum van Graft en van De Rijp geen zonnepanelen gelegd worden. Dat kan inmiddels wel, maar met allerlei beperkingen. Om het de bewoners van dit soort woningen (en anderen) mogelijk te maken aan de energietransitie mee te doen heeft de landelijke overheid een aantal regelingen bedacht. Het lastige is dat deze regelingen bijna jaarlijks veranderen.

Postcoderoos regeling
De Postcoderoos regeling houdt in dat bewoners in een gebied met dezelfde postcode(cijfers) en de aanpalende postcodegebieden gemeenschappelijk zonnepanelen kunnen installeren op daken in de buurt waar het én toegestaan is én die gunstig liggen om grootschaliger projecten op te realiseren. Zij moeten zich daarvoor organiseren in bijvoorbeeld een coöperatie en komen in aanmerking voor subsidieregelingen en belastingvoordelen. In ons geval: inwoners van Graft-De Rijp en omliggende dorpen kunnen zonnepanelen installeren op het industrieterrein De Volger. Het gaat in dit geval om de postcodes 1843, 1464, 1483 t/m 1485 en 1487.
De Postcoderoosregeling is inmiddels afgeschaft, maar blijft geldig voor de projecten die gestart zijn toen de regeling nog van kracht was. Dat geldt voor het Project Stoop-Taam.
De panelen op het project Leo Borst vallen onder de (nieuwe) regeling: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. 

Salderingsregeling
Als je zonnepanelen op je eigen dak hebt geldt de zogenoemde salderingsregeling. Dat betekent dat elke kWh stroom die je niet zelf gebruikt maar terug levert aan de Energiemaatschappij (bij veel zon, als de opgewekte stroom het goedkoopst is) op je rekening weggestreept wordt tegen wat je van de Energiemaatschappij afneemt als je zelf niet genoeg opwekt (bij weinig zon in de winter bv, als de stroom het duurst is). Deze regeling staat om een veelheid van redenen sterk ter discussie en zal op termijn verdwijnen.
Belangrijk is te weten dat voor projecten die vallen onder de Postcoderoos regeling deze salderingsregeling niet geldt.