Zonnepaneel projecten

DE INSTALLATIE
Om een zonnepaneel project te realiseren zijn een aantal onderling verbonden elementen van belang. Allereerst moeten wij de beschikking hebben over een, bouwkundig, geschikt dak dat stevig genoeg is om honderden zonnepanelen te kunnen dragen. Daarnaast moet dit dak minimaal 15 jaar beschikbaar zijn voor de Coöperatie.

Is aan deze voorwaarden voldaan dan kunnen de zonnepanelen gelegd worden, de bekabeling en omvormer geïnstalleerd worden en de installatie aangesloten worden op het lichtnet.

DAKEN
Momenteel voeren we gesprekken met verschillende dakeigenaren. Wilt u, als dakeigenaar, met ons kijken naar de mogelijkheden om samen te werken en daarmee aan de energietransitie mee te werken? Neem dan contact op met Wim Heine via info@energiegraft-derijp.nl
Door onze opgebouwde expertise kunnen we samen kijken hoe ook u en uw bedrijf kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld.

 

 

Zonnepanelen op dak 1