Passend bij haar doelstelling kan de Coöperatie ook met leden in een verkennend gesprek meedenken over andere energiebesparende maatregelen. Je kunt daarbij denken aan woningisolatie, warmtepompen, energieopslag, elektrische deel-auto ed.