Project LB 01

 Project 'Leo Borst'

Zonnepanelen project 'Leo Borst'  is opgeleverd februari 2021. Zowel de uitgifte van de participaties als de aanbesteding waren helaas nogal problematisch. Omdat een grote investeerder zich terugtrok leek het er zelfs op dat het hele project afgeblazen moest worden. Door een tijdelijk lening bij twee leden van de coöperatie was het toch mogelijk het project te realiseren. Deze tijdelijke leningen zijn inmiddels terugbetaald.

Het project werd te laat opgeleverd voor de PCR regeling. Ook een aanvraag voor SCE subsidie werd niet toegekend. Wel werd de aanvraag voor SDE++ subsidie toegekend.

Het project bestaat uit 447 panelen van 310 Wp op het dak van autobedrijf Ronald Groot (voorheen Leo Borst) en Autospuiterij de Rijp, de Volger 10, De Rijp, 1483 GA.  Jaaropbrengst is 97 MWh, gelijk aan de prognose.

Technisch ontwerp

Brochure

Participatievoorwaarden

Aan degenen die zich hadden ingeschreven voor participaties in dit project (71 participaties) is de toezegging gedaan dat hierover hetzelfde rendement zou worden uitgekeerd als aan andere participaties die wel in de PCR regeling vallen. Dat wil dus zeggen inclusief de gemiste belastingrestitutie.