De Groene Walvis

De doelstelling van het project “De Groene Walvis” is om de haalbaarheid van aardgasvrij wonen door toepassen van besparende maatregelen, warmtepompen, hybride warmtepompen, lokaal warmtenet en levering groene waterstof in kaart te brengen.
Belangrijke startpunten hiervoor zijn:

  • duurzame energielevering dat betaalbaar is voor alle bewoners
    van Graft-De Rijp;
  • duurzame energielevering dat betrouwbaar en veilig geleverd kan
    worden aan de bewoners van Graft-De Rijp;
  • keuzevrijheid geven aan bewoners om wel of niet te participeren
    in het project “De Groene Walvis”.

Het project stamt uit 2020. Op 24 februari 2021 vond een voorlichtingsbijeenkomst plaats.

Inleiding   -  Presentatie gemeente Alkmaar  -   Presentatie Energie Coöperatie Graft de Rijp  -     Presentatie Transition HeroVerslag informatieavond 

 Andere publicaties:

Tussenrapportage 11-1-2021  - 

Sinds september 2021 staat het project 'on hold'.  De eindrapporatage vindt u hier.